Vi hjelper deg

Vi jobber med familierett, barnevern, erstatning, fast eiendom, arv og skifterett.

Kontakt oss

Før var vil alle venner i familien

Partene har inngått avtale og trenger hjelp med overdragelse av eiendom. Det kan være hensiktsmessig med bistand fra advokat i selve kontrakts- og oppgjørsfasen

Kontak oss

Barnevernsaker

Barnevernsaker blir ofte en stor utfordring. For å kunne handtere barnvernet trenger du en advokat som vet hvordan en skal gjøre. Vi vil støtte deg og tale din sak. Advokat Stray bistår ved omsorgsovertakelse, tilbakeføring, samværssaker og møter jevnlig i Fylkesnemnda for barnevernsaker og i domstolene for øvrig.

Arvoppgjør og skifteoppgjør

Vi bistår i planlegging av arvoppgjør og ved skifteoppgjør. Praktiske hjelp rundt detaljene ved testamente, fullmakter, bo-opptegning, proklama, fordeling av eiendeler og rådgiving om skifte/uskifte. Vi vet hvordan en skal planlegge arven slik at en kan spare ti- og hundretusener til beste for barn eller andre.

Brudd i familierelasjonen

Når det skjer brudd i familierelasjonen ønsker vi å hjelpe partene. Komme fram til gode løsninger økonomisk og avtaler som er til beste for barna. Vi kjenner de problemstillinger som oppstår i en slik vanskelig situasjon. Vi hjelpe med råd som ikke trenger en juridisk løsninig. Advokat Stray bistår i økonomiske oppgjør ved skilsmisse og i samboeroppgjør, og ved fastsettelse av foreldreansvar, fast bosted og samvær for barn. Vi ønsker å ha tett oppfølging på familiesakene, med hurtighet og på en måte som gjøre våre kunder trygge og fornøyde.

Overdragelse av eiendom

Partene har inngått avtale og trenger hjelp med overdragelse av eiendom. Det kan være hensiktsmessig med bistand fra advokat i selve kontrakts- og oppgjørsfasen. Utarbeidelse av kjøpekontrakt, herunder kontraktsmøte om ønskelig, skjøte og evt. andre nødvendige dokumenter bistår vi med. Videre bistår vi med tinglysing og sletting av alle nødvendige hjemmels- og pantedokumenter, og sikrer at det økonomisk oppgjør for begge parter blir gjort på riktig måte.

Sven J. Stray

Advokat

E-post: sven@advokatstray.no

Tlf. 93 44 30 00

Anneberit Tønnessen

Sekretær

E-post: abt@advokatstray.no

Tlf. 982 86001

Advokatfirma Stray

Adresse

Festningsgata 8, 4614 Kristiansand

Postboks 740, 4666 Kristiansand

Telefaks 38 61 19 58

Kontakt skjema

2 + 5 =